shunjy:

Sarugaku / Akihisa Hirata 694814477_sketch – ArchDaily